Direk yükle

Doktora öğrenimi


Üçüncü derece kayıt yapma hakkı, 9.00 ve üzeri oralama derecelerle birinci ve ikinci dönem çalışmalarda başarı elde eden, 300 EKTS almış, ilgili alanda, bilimsel makale yayınlamış ve yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip öğrencilere sağlanmaktadır. Adayın, üçüncü derecede bilimsel unvanı alması için başvurduğu alan isçin tamamladığı ikinci derecedeki alanın uygun olmadığı durumda, başvurduğu programa kaydedilmesi için önceki bilginin ayarlanması ve olası ek koşullar için ilgili fakülte tarafından oluşturulan komisyon tarafından karar getirilecektir. Makedonya Cumhuriyeti dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Yasasına uygun olarak, Makedonya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nda diplomaları doğrulamakla yükümlüdürler ve bu amaçla Üniversite Öğrenci Hizmetlerinden idari desteğe sahip olacaklardır.

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz