Direk yükle

Ders çalışma sonuçları

 

Bilgi ve kavrama

Klinik psikoloji biliminin dayandığı ve değişik derslerden olan uygun bilgilerin eleştirel olarak sentez ve entegrasyonunu yapmaktadırlar; Klinik psikolojiden değişik teorik, bilimsel araştırma ve metodolojik yaklaşımlar konusunda bilgiye sahiptirler;  İnsanlarda mevcut olan değişik türden bozuklukların aralarındaki bağımlılıkları ve bu bozuklukların insan psikolojisine  olduğu etkileri; İnsan aklının çözebilme kabiliyetinde olmadığı klinik psikoloji ile ilgisi olan yöntem ve çağdaş eğilimleri açıklamaktadırlar; Psikolojik bozuklukların fark edildiği hastalara destek sunmaktadırlar;

 

Bilgi ve kavramanın uygulanması

Klinik psikolojinin kendisinin yer aldığı tüm alanlardaki etkisinin pekiştirilmesi için strateji ve olanaklar geliştirmektedirler; Hastalara gereken ilgiyi göstererek, onlarla sohbet ediyorlar ve kuşku ve sıkıntılarını dinlemek için gerekli olan vakti ayırmaktadırlar; Çalıştıkları kurumlarda en elverişli ve kaliteli çalışma için en doğru yöntem ve yaklaşımlar seçmektedirler; Hastalara gerçek durumları anlatarak, bu durumların insan psikolojisine olumsuz etki edebileceği konusunda bilgi vermektedirler; İnsanların hizmetinde olan ve bu alandaki ulusal ve uluslararası kural, standart ve yasaları  saygılamaktadırlar; çağdaş çalışma atmosferi yaratmakta ve yaptıkları iş ile ilgili süreçleri geliştirmektedirler;  Hastaların psikolojik durumları ile ilgili derin değerlendirme yaparken uzman psikoloji testlerini kullanmaktadırlar.

 

Değerlendirme becerisi

Uygulamalı psikoloji çerçevesi dahilindeki klinik psikoloji alanında kaliteli çalışma sürecini değerlendirmek adına bilimsel-araştırma konusunda yeni yöntem ve pratikler ve gereken bilgi ve becerileri uygulamaktadırlar. Psikolojik hastalık ve rahatsızlıkları ve özellikle sağlıklı olan kişilerin karakter veya kişilik  bozukluklarını değerlendirme becerilerine sahiptirler. Hayatlarının değişik durumlarında sağlıklı olan ve kendi başlarına yönetemeyecekleri durumları ve değişik düzeylerde kişilik bozuklukları meydana gelen kişilere kriz anlarında yardımcı olmaktadırlar.

 

İletişim becerisi

Karar kriterileri ve görev kapsamı net olduğunda bilgi, fikir, sorun ve çözüm önerileri için, hem uzman hem de profesyonel olmayan kişi ile kişinin kusurlarını ve uyumlarını düzeltmek için işetişim kurma ve tartışma, öneri ve görüş verme beceresini gösterir ve görev kapsamında tanımlamaktadır.Hastalarla iletişim kurma becerisine sahip ve genelikle sınırlı bir aralıkta hastanın tedavisinin kronolojisi üzerinde bir etkiye sahiptir. Kişilerle profesyonel iletişim kurar ve sürdürürler, farklı tedavi biçimleri uygulayarak psikolojik-terapötik faaliyetler yürütürler, ancak iyi uygulama temelinde olan doktorların alanına giren farmakolojik tedaviye karar vermezler. Ortaklıklar kurar ve iş ile ilgili istişareler ve öneriler sunmaktadırlar. Çok iyi örgütsel beceriler geliştirir ve liderlik yeteneklerini gösterirler; İnsan psikolojisinin işleyiş derecesinin nedenlerini tanıma ve insanlarda çeşitli kronik hastalıkların varlığının olumsuz etkilerini tanımlamak için becerileri göstermektedirler.

 

Ders çalışma becerisi

 Sürekli olarak derin bilgi edinme ve yüksek seviyede bağımsız olarak ders çalışma ihtiyaçlarını belirlemek için  girişimde bulunma becerilerini geliştirmektedir; Ömür boyu çalışma imkanlarını ve pratik çalışmada değişiklikleri belirleme  aktifliğini göstermektedirler; Pratik çalışma esaslarına dayanarak eğitim verme becerisine sahiptirler; Klinik psikoloji alanında bilimsel ve pratik bilgileri entegre edebilme becerisine sahiptirler; Sistematik olarak, uygulamalı psikolojinin parçası olarak klinik psikoloji ile ilgisi olan geniş yelpazeden bilgi kaynakları aramaktadırlar.

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz