Direk yükle

Psikolojide trendler ve  yeni eğilimler 

Gelişim Psikopatolojisi 

Seçmeli Alan Dersi 

Klinik sağlık psikolojisi 

İşyerinde Şiddet 

 Seçmeli Ders 

Beşeri bilimlerde bilimsel araştırma ve planlama  

Değişim yönetimi 

Avrupa’da çok kültürlülük ve kültürlerarası iletişim 

Bilimsel çalışmanın oluşturulması 

Bilgi yönetimi 

Küreselleşme ve demokrasi 

Perspektifler ve çatışma çözümü teorileri 

Çatışma analizi ve örnek olay incelemesi 

Avrupa Uygarlığı 

Profesyonel yönelim 

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz